Πολιτική Ακύρωσης Συμμετοχής

Όροι σεμιναρίων - Ακύρωση συμμετοχής

Πολιτική ακύρωσης, μη παρακολούθησης και συμμετοχής στα πιστοποιημένα σεμινάρια της ΕΕΕΠΦ Αθήνας.

Σε περίπτωση ακύρωσης, μη παρακολούθησης, ή οικειοθελούς αποχώρησης από το σεμινάριο, για οποιοδήποτε λόγο, η ΕΕΕΠΦ δεν υποχρεούται να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό των διδάκτρων.

Η ΕΕΕΠΦ Αθήνας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή/και μετάθεσης του χρόνου διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται και η συμμετοχή τους θα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία διεξαγωγής. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραστούν, θα πρέπει να το δηλώσουν, ώστε είτε να τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων, είτε να μεταθέσουν την συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της επιστροφής των διδάκτρων η ΕΕΕΠΦ δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης του εκπαιδευομένου.