Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού

Hands-on Φροντιστήριο

Κλινικών Δεξιοτήτων

Το Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας - γιατρούς, διασώστες και νοσηλευτές, αλλά και σε εθελοντές διασώστες και ειδικές ομάδες πληθυσμού που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ή στο ΤΕΠ.

Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στη hands-on εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του ασθενούς ή τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού.

Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Δομή & Πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου

Εισαγωγικές Διάλεξεις

• Ανατομία / Φυσιολογία ανώτερου αεραγωγού

• Εξοπλισμός / Τεχνικές βασικής διαχείρισης αεραγωγού

• Βασική διαχείριση αεραγωγού: Εφαρμογή στην πράξη

Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations)

Αντικείμενα εκπαίδευσης

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

• Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού

• Head Tilt / Chin Lift

• Jaw Thrust

• Chin Lift

• Βοηθήματα αεραγωγού

• Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός

• Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ AMBU (BAG-MASK VENTILATION)

• Τεχνική με (Ι) ανανήπτη

• Τεχνική με (2) ανανήπτες

ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

• Λαρυγγική μάσκα (LMA) / I-Gel

• Λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης (LMA Fastrach)

• Οισοφαγοτραχειακός σωλήνας Combitube

• Λαρυγγικός σωλήνας (King LT)

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ