Πληροφορίες για το Συνέδριο!

Ε.Ε.Ε.Π.Φ.

Αγαπητές/οί φίλες/οι

Η ΕΕΕΠΦ, μετρά ήδη 9 χρόνια ζωής και πλούσιας δράσης, αποτελεί το επίσημο επιστημονικό βήμα όλων των λειτουργών της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, καθοδηγώντας και συντονίζοντας επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση και προώθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ευαίσθητο και νευραλγικό αντικείμενο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, σε αρμονική και διαρκή συνεργασία με συναφείς τοπικές και διεθνείς εταιρείες και φορείς.

Είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς που απασχολούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και γενικά της Επείγουσας Ιατρικής.